CREATIVES


Avatar
Lipika Gupta
HEAD
Avatar
Itti Joseph
HEAD
Avatar
Shamil Rehman
CORE TEAM
Avatar
Heramb Kinikar
CORE TEAM
Avatar
Aditi Rathi
CORE TEAM
Avatar
Vishnu Suresh
CORE TEAM
Avatar
Chandan Nale
CORE TEAM
Team Executives

Niranjan Anand

Arjun Dey

Cyril C Punnoor

Vedant Khadse

Tejas Sumukh

Jaswanth Gudiseva

Mayank Nagre

Anuj Gupta

Nidhi Cholleti

Anushka Srivastava

Sanay Wasnik

Sanika S. Kamble

Purajit 'Niko' Sonowal

Ayush Srivastava

Diya S

Sharan Marepally

Tejash Bhaladhare

Shivam Gaikwad

Gangadhar Koppula

Shivam Arya

Aritra Sarkar

Pranav Ramesh

Meghana Manivannan

Shirsha Biswas

Viral Gupta

Anirudh Praveen

Prayag Sahu

Prasshanna S

Nader Mohammed

Hardika Choudhary

Pranay Kumar Singh

Priyanshi Choudhary